Menu

Baneanlæg

Bane- og materialeformand
Morten Hansen
Mobil: 20 46 13 57
E-mail: morten.hansen@bbbsport.dk

Baneinspektørens opgaver er blandt andet følgende:

  • Vedligeholdelse af banerne
  • Klipning af græs/ukrudt langs trådhegn og hegn
  • Opsamling og bortkørsel af affald på banerne
  • Opstilling af mål til kampe og træning
  • Reparation og udskiftning af net i mål
  • Klargøring af anlægget ved sæsonstart og -afslutning
  • Vedligeholdelse af materiale- og boldrum
  • Vedligeholdelse af materialer
  • Kridtning af baner til kampe

Det er stadig den enkelte træners og medlems ansvar, at anlægget er ryddeligt og pænt, når det forlades efter kamp og træning.

Trænerne skal sørge for, at målene er flyttet væk fra banen efter træning og kamp, så græsset kan blive slået.

 

Kampfordeler
Finn Jørgensen
Mobil: 28 49 47 72
E-mail: finn.joergensen@bbbsport.dk

 

BBB har ansvaret for at stille med kampledere samt dommere til og med U17 inkl. damer.

For børnerækken, hvor kampene afvikles via stævneform, skal der bruges minimum kampledere.

Fra U12 til U17 inkl. damer kræves det, at dommerne har dommerkort.

 

Dommeransvarlig
Simon M. Jakobsen
Mobil: 31 24 99 87
E-mail: simon.jakobsen@bbbsport.dk