Menu

Generalforsamling

Referat af generalforsamling i BBB-Bordtennis den 25. marts 2012.

1. Valg af dirigent
Morten Egmose blev valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning
Lars M. Pedersen gennemgik årets højdepunkter i hovedtræk og kunne indledningsvis konstatere, at mens sidste år var et år, hvor det var svært at få hænderne ned igen efter klubbens mange store resultater, så var dette året, hvor hænderne stadig var oppe over hovedet, for det har været ét stort jubelår for bordtennisklubben.

Flg. blev bl.a. nævnt:

- at spillelokalerne er blevet sat i stand. Der mangler nu kun mindre ting, som der fortsat arbejdes på

- Lars M. Pedersen blev valgt som årets bordtennisleder på Fyn

- Birger Markmann blev valgt ind i FBTU's bestyrelse

- der blev søgt fondsmidler, og af to bevillinger er der købt fire nye borde. Så klubben råde nu over 10 kampborde i virklig god standard samt fire andre borde, som godt kan bruges til f.eks. bordtennisskole, småstævner og i den daglige træning. Desuden var der indkøbt ny, avanceret bordtennisrobot og returplade

- rengøringen er af svingende kvalitet, da der kun rengøres på dage, hvor skolen har åbent

- der har været meget omtale i lokalavis og i Fyns Stiftstidende, som har gjort klubben kendt som en god klub, der går rigtig godt og med mange flotte resultater

- BBB har for første gang haft hold i Drengedivisionen. Det har alligevel klarede sig godt og med en 3. plads har holdet kvalificeret til deltagelse i DM for drengehold i midten af april måned i Kassernehallen i Odense. Der bliver ligeledes divisionshold næste år, og her er de tre BBB-drenge, som efterhånden er rygraden på holdet, fortsat drengespillere, så her er måske noget rigtig stort på vej til næste år?

- klubbens 1. hold rykkede op i serie 1 og har med en højst overraskende og imponerende 2. plads sikret sig oprykning til Fynsserien. Der verserer dog en klagesag ved DBTU fra Tveds side, som i november blev frataget to point efter brug af - efter FBTU's turneringsudvalgs opfattelse - ikke-spilleberettiget spiller på deres 2. hold. Der ventes en snarlig afgørelse på det mere end fire måneder lange sagsforløb

- klubben 3. hold bestående af klubbens drengedivisionsspillere har spillet oprykningsspil til serie 1 og skal efter en 3. plads spille mod Næsby 1 i en direkte kamp om plads i serie 1. Og det er vist aldrig set før at ét hold udelukkende bestående af to yngre-drenge samt en 1. års drengespiller har spillet på så højt niveau på Fyn?

- klubbens 2. og 4. hold har spillet hhv. nedrykningsspil fra serie 2 og oprykningsspil fra serie 4, og begge hold forbliver i deres respektive rækker

- Ungdom 2 blev fik en en flot placering som nr. 2 i B-rækken

- Ungdom 3 rykkede op i C-rækken, og her blev holdet kredsvinder. Holdet har efterfølgende spillet kamp om Fynsmesterskabet mod Kerteminde, som dog blev tabt med 6-3. Men det har været en god sæson for spillerne

- klubben har fortsat en række spillere med til de populære pointstævner, og formanden kunne glæde sig over at BBB for 3. år i træk havde en spiller på podiet blandt de 3 bedste, for det viser noget om kontinuiteten i den fortsatte talentudvikling i klubben

- der har for 2. år i træk været holdt Bordtennisskole, som med over 40 deltagere oversteg alle forventninger. Der holdes ny bordtennisskole i år i den første uge af sommerferien i uge 27 på Bellinge Idrætscenter.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Forelæggelse af regnskab
BBB-Bordtennis indgår i BBB og dermed også i dettes samlede regnskab. Dette er netop  blevet enstemmigt godkendt ved BBB's generalforsamling. Lars M. Pedersen kunne dog oplyse, at:

- BBB-Bordtennis havde et mindre overskud på driften i regnskabsåret

- at der i det forløbne år var ekstraordinært store udgifts- og indtægtsposter, da der op til sæsonstarten var købt nyt spilletøj, som efterfølgende sælges til klubbens spillere. Der forventes derfor heller ikke nogen nævneværdig sponsorindtægt, da disse generes i.f.m. reklametryk på klubtøj

Klubbens balance vil derfor være markant lavere i det kommende regnskabsår.

De foreliggende oplysninger om regnskabstal blev taget til efterretning og godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens indstilling om uændrede kontingentstørrelsen blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse
Der var genvalg af de to bestyrelsesmedlemmer Lars M. Pedersen og Birger Markmann.

7. Eventuelt
Det blev foreslået, at der udvikles en fast tradition med klubtur med overnatning for alle klubbens spillere. Snejbjerg-stævnet blev anbefalet, da det ligger i starten af sæsonen, i overkommelig afstand og er et breddestævne, som alle vore spillere med stort udbytte kan deltage i. Der er ligeledes rækker, hvor klubbens bedste spillere kan deltage og få (mere end?) tilstrækkelig modstand. Stævneudvalg og seniorudvalg blev bedt om at arbejde videre med disse planer.

Der udspandt sig i forlængelse heraf en længere debat om BBB-Bordtennis' muligheder for selv af skabe indtægter, herunder ved at indgå i BBB's stadionarbejde ved OB og dermed få muligheder for at ansøge BBB's Venner om støtte til stævner og ture. Bestyrelsen indhenter i første omgang oplysninger om det konkrete indhold af arbejdet på stadion, antallet og omfanget af vagter m.v.

Som årest seniorspiller blev Dennis Jensen valgt. Begrundelse var bl.a. hans deltagelse hele ugen i de to første bordtennisskoler, hvor han har taget fri fra arbejde samt sit store engagement og deltagelse i klubbens aktiviteter i det hele taget.

Titlen som årets ungdomsspiller blev uddelt i år efter et par års pause, og den blev delt mellem klubbens drengedivisionsspillere Casper Bonde Rasmussen, Markus Munk og Lukas Munk for deres markant store fremgang, bl.a på Ratinglisten og de helt enestående resultater med både drenge- og seniorholdet samt individuelt med Fynsmesterskaber, stævneresultater og top 12-placeringer. De har ganske enkelt gjort det fremragende, og det blev understreget, at klubben er stolte over at have dem som medlemmer af klubben.

Referent Birger Markmann.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik, så vi kan forbedre det både for dig og for andre. Vi benytter trafikanalyseværktøjet fra Google Analytics til at følge de besøgendes brug af siderne. For at kunne genkende tilbagevende besøgende, anvendes en cookie med unikt ID. Oplysningerne gemmes på Googles servere, og benyttes til at lave rapporter om brugen hjemmesiden. Denne information deles med tredjepart. Læs mere om cookies.