Menu

Ordensreglement

 1. Tobaksrygning i omklædningsrummene samt i øvrige lokaler, er i henhold til lovgivningen ikke tilladt. Rygning må kun foregå udendørs. Ved overtrædelse af forbuddet kan/vil den/de blive bortvist i kortere eller længere tid
 2. Omklædningsrummene forlades altid i pæn stand
 3. Gå ikke ind med støvler på i omklædningsrummene
 4. Sluk altid for lys og vand efter dig
 5. Sidste mand låser altid døren
 6. Lyset på grusbanen slukkes altid efter brug
 7. Mål sættes altid på plads efter træningen
 8. Hjørneflag sættes altid på plads i containeren
 9. Alle holder orden i containeren
 10. Klubbens inventar eller udstyr må kun benyttes til det egentlige formål
 11. Affald smides i affaldsspandene
 12. Alkohol må kun nydes af personer over 18 år på klubbens område
 13. Unødig færdsel på bane 1 er forbudt
 14. Usømmelig optræden eller overtrædelse af nærværende ordensreglement kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid eller medføre erstatningskrav

 

Ordensreglement for brug af bane 1

Opvisningsbanen i BBB bruges til afvikling af kampe for højtrangerede BBB-hold. Dette betyder følgende:

Alle 1. hold har ret til at spille på banen i følgende rangorden:

1. Senior 1
2. U19 M
3. U17 M
4. Senior 2
5. U15
6. U14

Andre hold kan kun spille på banen efter særlige godkendelser.

Alle hold (11-mands) må i turneringsperioden spille på bane 1 én gang.

DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER TRÆNES PÅ OPVISNINGSBANEN!