Menu

Æresmedlemmer

1942
Chr. Hjarnegaard

1972
Chr. Petersen, Asgar Røhrmann, Chr. Strib, Poul Frederiksen og P. Christiansen

1973
Peter Andersen

1984
Kaj Nielsen

1992
Claus Jensen og Ann-Lise Hansen

2002
Arne Kirt og Preben B. Willeberg

2010
Jørn Nielsen, Peter Mose, Vagn Møller og Erik Rasmussen

2013
Ole Rotwitt